Meillä jokaisella on kotiseutu

Kirsi Moisander Kotiseutuliiton hallituksen pj

Meillä jokaisella on kotiseutu. Joillakin niitä on useampia, ja joku toinen on sitä mieltä, ettei hän ole mistään kotoisin. Kunnes muistaa, että ajattelenhan minä lämmöllä ainakin yhtä paikkaa.

Nyt keskustellaan oikeudesta asua ja elää eri puolilla Suomea ja huomioidaanko riittävästi kulttuurin ja hyvinvoinnin vahvistavaa yhteyttä, kulttuuripalveluiden ja toiminnan tasapuolisuutta.

Kotiseudut ovat muutoksessa. Uudet suomalaiset ja muualta tulleet opiskelijasukupolvet hankkivat kaupungeissa koulutuksensa ja siirtyvät rakentamaan tulevaisuutta ja uudistuvaa yhteiskuntaa. Osa heistä jää pysyviksi asukkaiksi, osa hakeutuu muualle Suomeen ja maailmalle. Osa kaupungeistamme on kasvun ja kehityksen vetureita, mutta moni paikkakunta ikääntyy ja tyhjenee työn ja toimeentulon puuttumisen vuoksi. Miksi näin?

Jokaisella on mahdollisuus valita kotiseutunsa. Osaaminen ja tutkimus ovat korostuneet, imago, elämätapa ja samoin ajattelevien kokoontuminen samoille paikoille keskittävät ihmisiä yhä enemmän kasvukeskuksiin tai vahvasti profiloituneisiin paikkakuntiin. Muualta tulleen on helpompi olla muiden muualta tulleiden kanssa ja rakentaa yhdessä uutta yhteisöllisyyttä.

Alueiden eroista on siirrytty keskustelemaan luokkaeroista. Ihmisten sijoittumista luokkiin on pohdittu tutkimuksen ja median piirissä. Onko luokkaretki ryhmästä toiseen yhtä mahdollinen kuin se oli 1970-80 luvuilla? Realismia on, että sosiaaliset erot kasvavat ja muutos näkyy alueellisina eroina niin toimeentulossa, kouluttautumisessa, hyvinvoinnissa kuin rikollisuuden määrässäkin.

Alueet, paikat ja ihmisten mahdollisuudet eroavat, mutta meitä yhdistää vahva yhteisöllisyys, joka ei sulkeudu itseensä eikä estä muita tulemasta mukaan, vaan ottaa vastaan myös muualta tulevia, erilaisia ja eri tavoin ajattelevia. Me haluamme rakentaa yhteistä Suomea, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään.

Huolimatta siitä mihin elämä on meitä kuljettanut, meillä on sydämessämme tunne siitä, että kuulumme jonnekin joka rakentanut meistä MINÄn. Sitä kotiseututyö on – huolehtimista kotiseudusta ja ihmisistä, asemasta tai paikasta riippumatta.  Välittämistä siitä, että kukin meistä jaksaa jatkaa työtään ja elämäänsä, huolehtia lapsista ja vanhuksista, perustaa yrityksiä ja luoda työtä itselle ja toiselle, niin että kotiseudut kasvavat ja kehittyvät. Luoda mahdollisuuksia osallistua sekä ylläpitää kotiseutujen perinnettä yhä uusien sukupolvien jatkettavaksi ja uudistettavaksi.

Kirsi Moisander
Kotiseutuliiton hallituksen pj

Lue Lappilainen maksutta täältä