Metsäkanalintujen pyynti käynnissä Lapissa

Teeripoikue voi tulla vastaan aukkoisissa sekametsissä ja talven tullen koivua kasvavilla alueilla. Teeri on rauhoitettu Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa, mutta pyynti jatkuu muissa Lapin kunnissa 10. lokakuuta asti. Kuva: Hannu Huttu

Metsäkanalintujen metsästystä koskevat rajoitukset tulivat voimaan viime kuussa. Asetus perustuu heinä-elokuussa tehtyihin riistakolmiolaskentoihin, Ylä-Lapin riekkolaskentoihin ja Suomen riistakeskuksen esitykseen. Metson pyynti jatkuu koko Lapissa vielä lokakuun loppuun asti, mutta teeri on rauhoitettu kahdeksan kunnan alueella. Riekkoa saa metsästää maaliskuun loppuun asti Enontekiössä, Inarissa ja Utsjoella.

Riistakolmiolaskentojen mukaan metsäkanalintujen pesinnät onnistuivat tänä vuonna vaihtelevasti. Suuressa osassa maata kannat ovat edelleen lähellä aallonpohjaa, osassa maata kannat heikentyivät, mutta osalla alueista pesinnät onnistuivat jopa keskimääräistä paremmin. Metsästystä on edelleen rajoitettu osassa maata, mutta joidenkin alueiden rajoituksia on voitu myös keventää viime vuodesta.

Riistakolmiolaskentojen aikaväliä pidennettiin tänä vuonna ja laskentojen määrää lisättiin selvästi. Nyt käytössä oli 966 lasketun riistakolmion tulokset. Metson pyynti on rauhoitettu isossa osassa Suomea, mutta Lapissa metsoa saa pyytää lokakuun loppuun. Teeri on rauhoitettu Lapin maakuntaan kuuluvissa Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa ja muissa Lapin kunnissa metsästysaikaa on lokakuun loppuun. Riekkoa saa metsästää 31.3.2018 asti Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa, mutta muualla maassa riekko on rauhoitettu.

85 000 vuorokausilupaa syksyn kanalintujahtiin

Käynnissä oleva kanalinnustuskausi on tärkeä etenkin syrjäseuduille. Metsästäjien on arvioitu Metsähallituksen tutkimuksen mukaan tuovan alueille peräti 180 työpaikkaa. Metsästyksen vaikutus on merkittävä, vaikka tänä syksynä kanalintulupia on myyty hieman viime vuotta vähemmän.

Heikon kanalintukannan vuoksi kausi on edellisvuosia lyhyempi ja lupakiintiöt alhaiset. Metsäkanalintujen metsästykseen on valtion mailta hankittu 85 000 vuorokausilupaa. Vaikka lupamäärä voi kuulostaa suurelta, siinä on pientä laskua viime vuosiin nähden. Vielä neljä vuotta sitten, kun lintukannat olivat paremmat, Metsähallitus myi 131 000 vuorokausilupaa kanalintujen metsästykseen valtion metsästysmaille.

– Meillä kestävyys on kaikki kaikessa. Lupakiintiöt asetetaan vuosittain tuoreiden riistalaskentojen edellyttämälle tasolle. Silti valtion maille riittää kohtuullisesti lupia tänäkin vuonna innokkaimmille pyytäjille, sanoo ylitarkastaja Ahti Putaala Metsähallituksesta.

Vaikka suosituimmille alueille metsästysluvat voivat loppua pian myynnin alettua, edelleen on paljon alueita, joissa lintukannat ovat kohtuulliset ja joihin lupia on vielä jäljellä. Myytyjen lupavuorokausien määrä tulee vielä hieman nousemaan.

29 miljoonaa euroa alueille

Vaikka metsästäjät liikkuvat tänä syksynä vähemmän, eränkävijöille myytävät luvat hyödyttävät monia elinkeinoja. Metsähallituksen metsästysalueiden merkitys alueiden talouteen oli viime vuonna 29 miljoonaa euroa. Metsästysasiakkaiden merkitys alueille oli 182 työpaikkaa (htv).

– Metsästäjät tuovat työtä kauppoihin ja majoitusliikkeisiin, jotka sijaitsevat kohdemaakunnassa eli siellä, minne metsästäjät hankkivat Metsähallituksen luvan, erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen sanoo.

Tänäkin syksynä metsästäjien tuoma hyöty vähittäiskauppoihin on toistasataa työpaikkaa, samoin majoitusliikkeisiin. Aluetalouslaskelmat perustuvat Metsähallituksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksiin eränkävijöiden rahankäytöstä.

Kanalintukannat ovat edelleen alhaiset, minkä vuoksi maa- ja metsätalousministeriö lyhensi metsästyskautta useilla alueilla. Myös Metsähallituksen myymien lupien kiintiö on alhainen, sillä lupamäärät määritellään vuosittain riistalaskentojen tulosten perusteella.

Kun kanalintulupavuorokausia vuonna 2013 oli 131 239, on tälle vuodelle lupia 83 383.

Pääset lukemaan Lappilaisen maksutta täältä