Yhteisvoimin uutta työtä

Työttömien määrän vähentämiseen pyrkivä aktivointimalli on otettu maassa ristiriitaisesti vastaan. Lapissa keskustelu on kääntymässä voivottelusta mahdollisuuksien etsintään. Rovaniemellä ja Sallassa koolle on kutsuttu kuntalaisia, jotta uutta palkkatyötä löytyisi.

Sallassa aktivoidaan yhteisvoimin

Sallan kunnassa otettiin tammikuun puolivälissä esiin Sallan aktiivimallista keskustelu Vapaa-ajantalo Sallansuussa. Tavoitteena on ratkaista vuoden alusta voimaan tulleen työttömien aktiivimallin käytännön toteuttamisen haasteet ja synnyttää samalla verkostomaisella yhteistyöllä työtä, hyvinvointia ja elinvoimaa kuntaan ja kuntalaisille.

Vuoden alusta täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää työttömältä, että hän on 65 maksupäivän tarkastelujaksolla vähintään 18 tuntia palkkatyössä, saa yritystoiminnan ansiotuloa vähintään 241,00 euroa tai osallistuu työllistymistä edistävään toimenpiteeseen 5 päivänä.

Yhteistyöllä eteenpäin

Ilman vahvaa yhteistyötä kunnan, yrittäjien ja yhdistysten sekä työttömien kesken aktiivisuusehdon täyttäminen on hyvin vaikeaa, pääosalle työttömistä miltei mahdotonta.

– Olemme varanneet kunnan talousarvioon vuodelle 2018 merkittävästi taloudellisia ja toiminnallisia resursseja kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kunnan elinvoiman vahvistamiseen, vahvistaa kunnanjohtaja Erkki Parkkinen.

Tukea kotona asumiseen ja lisää virikkeitä

Sallassa on halua tukea vanhusten ja muiden erityisryhmien kotona asumista. Aktivointia tarvitaan, jotta saadaan kuntalaisille virikkeitä vapaa-aikaan, liikuntaan ja ulkoiluun.

– Huolta on myös viihtyisän ympäristön luomisessa ja että saadaan kunta houkuttelevaksi sekä kuntalaisille että matkailijoille.

Parkkinen uskoo, että tähän kaikkeen ja moneen muuhun kuuluu vahvasti aktiivinen työllistäminen ja työllistymisen edellytysten luominen. Suunnitelmissa on aktiivinen verkostomainen yhteistyö, jossa yhdistetään kunnan, yritysten, yhdistysten ja järjestöjen resurssit.

– Työttömiä koskeva aktiivimalli, sen haasteet ja tuloksellinen toteuttaminen tarjoavat oivan mahdollisuuden lähteä viemään tätä yhteistyötä käytäntöön, toteaa Parkkinen.

Lapin kokeilu käynnissä

Rovaniemelle perustettiin kaupungin alle erillinen työllisyysyksikkö viime syksynä. Sitä johtaa vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu. Hänen alaisuudessaan kehitetään kuntatyöllistämistä ja hallinnoidaan työllistämishankkeita. Tavoitteena on lähentää yli vuoden työttömänä olleita ja työnantajia toisiinsa sekä taata palvelut jatkossakin myös Kemissä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Torniossa.

Mitä tehdään tänä vuonna?

– Keskeiset painopisteet ovat Ohjaamotoiminnan vakiinnuttaminen sekä Lapin alueellisen työllisyyskokeilun toteuttaminen. Käytännössä keskitymme erityisesti nuorten hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen sekä panostamme pitkään työttömänä olleiden palvelemiseen ja työllistymisen tukemiseen, kertoo Sanna Mäensivu yksikön työstä.

Pidempään työttömänä olleille tarjotaan Eduro-säätiön henkilökohtaisen palvelun työllistymisen tukea.

– Meillä on käynnistynyt myös ESR-rahoitteinen hanke, joka luo mahdollisuuksia uudenlaisiin työn tekemisen ja yrittäjyyden mahdollisuuksiin. Esimerkiksi osuuskunnat ovat yksi hyvä tapa etsiä työllistymisen mahdollisuuksia ja työllistää itsensä vaikkapa yhdistelemällä useita eri työtehtäviä.

Mallia Nuorten Ohjaamosta

Työllisyyspalveluiden tehtävänä on koordinoida ja kehittää kokonaisuutta, johon kuuluu monta eri toimijaa ja eri palveluita.

– Tämän tyyppisestä toimintatavasta meillä on loistavia kokemuksia Nuorten Ohjaamotoiminnasta nuorisotakuun kuntakokeilun kautta. Nyt halutaan saada näitä samoja hyviä käytäntöjä vietyä myös yli 30-vuotiaiden työttömien palvelemiseksi.

Marraskuun tilastojen mukaan Rovaniemellä oli noin 3 400 työtöntä työnhakijaa. Määrä on laskenut vuoden takaisesta yli 700 työnhakijalla. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut voimakkaassa laskussa ja nuorisotyöttömyys on laskenut myös.

Työtä etsiville tilaisuuksia

Rekrytointitilaisuudet kaupungintalolla ovat olleet hyvä keino tuoda työnhakijoita ja työnantajia yhteen. Tätä mallia jatketaan nyt myös yli 30-vuotiaiden työnhakijoiden kanssa. TE-hallinnon järjestämä Ammattilaiset Areenalla –osaajat Lapin kasvuun työnhakukampanja tuo hyvää nostetta työnhakijoiden osaamisen markkinointiin työnantajille.

– Järjestökentän kanssa mietimme aktiivisesti keinoja järjestötyöllistämisen kehittämiseksi ja edistämiseksi. On tärkeää, että löytäisimme työnhakijoille heidän osaamistaan ja työkykyään vastaavaa työtä ja järjestöt voisivat olla oiva kumppani kunnalle tässä asiassa.

Ammattilaiset Areenalla- tapahtumasta saa lisätietoa Lapin TE-toimiston nettisivulta ja Facebookista. Osuuskunnat tuovat esiin yrittäjyyttä osuuskunnissa 14.2. Ystävänpäivän OSUUSKUNTAtreffeillä kaupungintalolla kello 14-16.

Pääset lukemaan Lappilaisen maksutta täältä

 

23.1.2018 kello 11.23 viim. kappaleessa ollut TYÖtreffit muutettu OSUUSKUNTAtreffit.