Naisyrittäjien Lappi

Lappiin toivotaan lisää naisyrittäjiä. Ompelutöitä tekevä Irina Nikulina oppii hinnoittelua ja markkinointia osuuskunta Sie&Mie Keskuksessa. Tilat yrittäjyyden aloittamiseen vuokrattiin Rovaniemen Lampelan alueelta. Kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto

Hyvinvointialalle kannustetaan Lapin kunnissa asuvia naisia. Yrittäjyyttä tarvitaan Lapissa ja sitä varten Lapin korkeakoulut etsivät nyt lisää väkeä valmennusohjelmaan. Sodankylässä, Muoniossa, Enontekiöllä, Kemijärvellä ja Tervolassa on käynnistynyt toimia, joissa kunnan elinkeino- ja hyvinvointialan virkamiehet ja jo yritystoiminnan käynnistäneet kehittävät uusia palveluita ja tuotteita. Etenkin matkailuhyvinvoinnin palveluille on tarvetta.

 Retkeilyä, patikointia ja paikallista ruokaa

Tiina Kärjä-Lahdensuu toimii yritysneuvojana hankkeessa. Hän on selvittänyt, mitä etelän turistit kaipaavat Lapin matkailusta, selvisi, että luonnossa liikkumista.

Retkeily ja patikointi luonnossa oli eniten toivottu aktiviteetti. Seuraavaksi eniten oli mainittu gluteeniton paikallisruoka, hiihto, selän ja hartioiden rentoutus, kehon huolto ja ohjatut venyttelyt, kertoo Tiina.

Listattu on myös huskyajelu, erilaiset hyvinvointipalvelut osana matkaa, retki poroaidalla, melonta, luontoretket, järjestetty vaellus, kulttuuri, jalkahieronta ja erilaiset hierontapalvelut.

– Näistä ideoista uskomme yrittäjien löytävän mahdollisuuksia matkailusesongin laajentamiseen ympärivuotiseksi ja yhteismarkkinointiin eri palvelutuottajien välillä.

 Ohjausta ja koulutusta on tarjolla

Hyvinvointialan naisyrittäjille luvataan ohjausta, koulutusta ja uusia yhteistyömuotoja muiden yrittäjien sekä kunnan elinkeino- ja hyvinvointialan työntekijöiden kanssa.

 – Vertaistuella ja verkostoitumisella edistetään työhyvinvointia ja yritystoiminnan kehittämistä. Erityisesti yksin yrittäjänä toimivat henkilöt kokivat tarvitsevansa hankkeen selvityksen mukaan tukea omaan hyvinvoinnin ylläpitämiseen, selvittää hankkeessa mukana oleva Piia Kilpimaa Lain yliopistolta.

Hankkeessa tuetaan myös hyvinvointialalle yrittäjäksi aikovia naisia yrityksen perustamisessa. Toimintaan on mahdollista tulla vielä mukaan uusia yrittäjäksi pohtivia tai kokeneita yrittäjiä toisten tueksi ja kummeiksi. Hanke jatkuu koko tämän 2017 vuoden ja loppuu maaliskuussa 2018.

– Kevään aikana käynnistämme hyvinvointialan naisyrittäjyyden kummitoiminnan ja keräämme kiinnostuneita kummeja. Olisiko sinulla kiinnostusta jakaa tietoasi yrittäjänä toimimisesta toiselle naisyrittäjälle ? innostaa Katri Kuusela uusia naisia mukaan.

 Eloa ja yrittämistä Lapin kunnista

Lapin kuntapäättäjille tietoa kunnan ja yritystoiminnan suhteista ja merkityksistä vahvistaa Lapin Yrittäjien kiertue. Kaikissa Lapin kunnissa käydään esittelemässä päättäjille ja yrittäjille Lapin yliopiston tekemän Lapin kunnista – eloa ja yrittämistä selvityksen sisältöä muuttuvassa kuntakentässä.

– Tarkoitus on viestiä nykyisille ja tuleville päättäjille sekä yrittäjille, mistä kunnan tulot ja työpaikat muodostuvat ja millä keinoin uusi kunta voi elinvoimastaan tulevaisuudessa huolehtia, Lapin Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

Pirkka Salo Lapin Yrittäjistä viestii nykyisille ja tuleville kuntapäättäjille, mikä merkitys kunnan yrittäjyydellä on kuntataloudelle ja työpaikkojen lisääntymiselle.

Selvityksessä on avattu jokaisen Lapin kunnan tulo- ja työpaikkarakenne. Näin pyritään löytämään myös uusia näkökulmia kuntien ja yritystoiminnan suhteisiin ja merkityksiin.

Kuntien elinkelpoisuus tärkeää 

Kunnallisalan kehittämissäätiön vuonna 2016 tekemän selvityksen mukaan yhdeksän kymmenestä kansalaisesta pitää kunnan elinkelpoisuuden kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä kunnan tehtävänä tulevaisuudessa.

– Tähän me pyrimme vastaamaan esittelemällä selvityksen tulokset ja myös keinot kunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi, Salo jatkaa.

Lapin Yrittäjät ry:n kuntakierros on pidetty jo Ranualla, Pelkosenniemellä, Rovaniemellä, Kolarissa, Kemijärvellä ja Ylitorniolla ja muutamien
kuntien kanssa päivämäärät ovat vielä sopimatta. Ohessa kaikille avoimet  tilaisuudet:

Elinvoimaa kunnista-kiertue

13.3. Sodankylä
14.3. Pello
15.3. Kittilä
16.3. Inari

20.3.Simo
21.3. Tornio
23.3. Keminmaa
29.3. Enontekiö
3.4. Kemi
5.4. Salla
6.4. Utsjoki

Teksti: Riitta Kemppainen-Koivisto

Lue maksuton Lappilainen kokonaisuudessaan täältä