Sodankylä aktiivinen Suomi.fi palvelussa

Suomi.fi on verkkopalvelu, josta löytyvät kootusti kaikki julkisen hallinnon palvelut ja asiointikanavat. Sen avulla kansalaiset löytävät tietoa julkisista palveluista oman elämäntilanteen mukaisesti, yhdestä paikasta.

Kaikki tieto julkisista palveluista on nyt koottu yhden osoitteen alle. Suomi.fi parantaa palveluiden saatavuutta ja helpottaa asiointia viranomaisten kanssa. Sähköisten palveluiden ansiosta viranomaisasiointiin aukeaa uusi kanava, joka on käytettävissä kaikilla laitteilla – tietokoneella, älypuhelimella ja tabletilla.

Sodankylä mukana

– Julkisten palvelujen ja asiointikanavien laaja kirjo on voinut aiheuttaa hämmennystä. Suomi.fin avulla kuntalaisen on helppo löytää tietoa eri palveluista, vaikka hän ei tietäisi, kuka sen tuottaa. Riittää, että syöttää etsimänsä palvelun hakukenttään, kertoo Sodankylän henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Katja Aikio.

Uudistuneessa Suomi.fissä kaikkia julkisen hallinnon palveluita voi käyttää yhdellä kirjautumisella. Verkkopalveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, minkä jälkeen käyttäjä voi siirtyä asioimaan eri viranomaisten välillä ilman uutta kirjautumista.

Uudet palvelut: viesti ja valtuuta

Tulevaisuudessa Suomi.fi-verkkopalvelu täydentyy kahdella kansalaisten arkea helpottavalla uudella sähköisellä palvelulla.

Viestit-palvelu tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden vastaanottaa viranomaisviestejä paperipostin sijaan sähköisesti. Viestit voi lukea esimerkiksi mobiilisovelluksella, ja ne tallentuvat palveluun, jolloin niihin voi palata tai vastata myöhemmin.

Valtuudet-palvelulla henkilö voi antaa toiselle henkilölle luvan hoitaa omia tai yrityksen asioita puolestaan. Palvelussa voi myös pyytää toiselta henkilöltä lupaa hoitaa tämän puolesta viranomaisasioita. Palvelu helpottaa esimerkiksi liikuntarajoitteisten, ikääntyvien, pariskuntien tai ulkomailla oleskelevien henkilöiden viranomaisasiointia.

Sähköinen asiointi parantaa julkisten palveluiden saatavuutta

Sähköisen asioinnin suosio on kasvanut nopeasti kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Sähköinen asiointi parantaakin julkisten palveluiden saatavuutta kaikille asiakkaille. Sähköisiin palveluihin siirtyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilökohtainen asiointi loppuisi kokonaan. Viranomaisten kanssa voi edelleen asioida myös puhelimitse, kirjeitse tai kasvokkain.

– Sodankylän kunnanvirastolla on palvelukohtaiset neuvontapisteet, joista voi kysyä apua puhelimitse tai tulla vierailemaan paikan päällä. Palvelupisteeltä löytyy myös asiakaskäyttöön tarkoitettuja tabletteja, joiden avulla voi harjoitella sähköistä viranomaisasiointia, Aikio kertoo.

Kun valtaosa kansalaisista siirtyy sähköisten palvelujen käyttäjiksi, voidaan henkilökohtainen asiointipalvelu kohdentaa niille asiakkaille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Palvelu kehittyy edelleen

Uudistunut Suomi.fi julkistettiin heinäkuussa 2017. Palvelusta vastaa Väestörekisterikeskus, ja sitä täydennetään ja kehitetään jatkuvasti. Kansalaiset voivat esittää Suomi.fi-sivulla omia kehitysehdotuksiaan.

Sodankylän kunta on ollut alusta lähtien aktiivisesti mukana Suomi.fin käyttöönotossa. Iso osa kunnan palveluista on jo mukana uudessa verkkopalvelussa.

– Esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluista löytyy Suomi.fin kautta kattavasti tietoa. Tässä vaiheessa toivomme kuntalaisilta palautetta siitä, löytyvätkö kaikki palvelut helposti ja onko ne kuvattu riittävän selkeästi. Palautetta voi jättää suoraan kunnalle esimerkiksi Osallistuva Sodankylä -Facebook-sivun kautta, Aikio vinkkaa.

Pääset lukemaan Lappilaisen ja Kelkkalehden maksutta täältä