Omista kokemuksista parhaat opit

Kehittäjäasiakas Anette Ekholm antaa arvokasta tietoa omista kokemuksistaan ja toiveistaan perhepalveluiden parantamiseksi. Kuva: Tanja Sälevä

Monet Lapin yhteisöt haluavat parantaa omia palveluitaan. Avuksi otetaan usein ihminen, jolla on omakohtaisia kokemuksia palvelun toimivuudesta. Tällaiset kokemukselliset asiantuntijat antavat suunnan työn kehittämiselle.

Rovaniemeläinen Anette Ekholm lähti mukaan viime syksynä, kun etsittiin vapaaehtoisia mukaan kehittämään perhekeskustoimintamallia Lappiin.

– Minä tuon asiakkaan näkökulmasta ja kokemuksista esille asioita ja ideoita, jotka pitäisi ehkä muuttaa, mikä on hyvää, mikä ehkä tökkii, ja tätä kautta asioita saa jotenkin eteenpäin, kertoo Anette.

 Anetten mukaan toiminta on ollut todella antoisaa ja mielenkiintoista. Se on myös antanut paljon positiivisia kokemuksia, oppimista ja voimaannuttanut.

– Tavallaan, että näkee sitä asiaa enemmän sisältä päin. Ja se on valaisevaakin nähdä, että miten prosessit etenevät ja miksi asiat ovat välillä niin hitaita. Me asiakkaat haluamme, että asiat tapahtuvat nopeasti ja nyt ymmärrän, että okei, tää meidän järjestelmä on tällainen hitaamman puoleinen.

Toiveet ja ideat esille

Anette rohkaisee muitakin rohkeasti mukaan.

– Älkää kavahtako sanaa asiantuntija, kehittäjäasiakas, vaan lähtekää omana itsenä mukaan ja tuomaan omia ajatuksia, ideoita, toiveita, pettymyksiä, negatiivisia kokemuksia esille, siksi että kehitän. Mukaan vaan avoimin mielin.

Lapissa toimii erilaisia kokemuksellisia asiantuntijoita mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä ja arvioinnissa, uusien alan ammattilaisten koulutuksessa ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Seuraava seminaari järjestetään Kemissä 18.4. teemalla Kokemuksellinen asiantuntijuus kuntien voimavaraksi. Aamupäivä on tarkoitettu kuntien työntekijöille ja viranomaistoimijoille sekä kaikille kokemustoimijuudesta kiinnostuneille. Iltapäivällä verkostoidutaan ja jaetaan kokemuksia teemakohtaisissa työryhmissä. Lisätietoa www.lappilaiset.fi

Pääset lukemaan Lappilaisen maksutta täältä