Sinisorsia riittää

Sorsastuskausi jatkuu vuode3n loppuun asti. Kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto.

Neljän tärkeimmän riistasorsalajimme kannat ovat taantuneet viimeisen viiden vuoden aikana. Vähenemässä ovat olleet tavi, haapana, telkkä ja sinisorsa. Sinisorsan hyvä keväinen poikastuotto kuitenkin virittää odotuksia hyvästä sorsastuskaudesta.

Haapana on vuoden 2019 uhanalaisuusarvioissa luokiteltu vaarantuneeksi.

− Pesimäkauden alussa tehtävillä parilaskennoilla saadaan tietoa kantojen tilasta, kesäiset poikuelaskennat puolestaan kertovat lintumääristä sorsastuskauden alussa, kertoo Luken johtava tutkija Hannu Pöysä.

Sorsastus alkoi 20.8. ja jatkuu vuoden loppuun asti koko maassa.