Autamme ihmisiä kohti työtä Lapissa

Rovaniemellä pitää majapaikkaansa StartupRefugees verkoston pohjoisin toimisto. Essi Perätalo on yksi Rovaniemen työntekijöistä. Kuva: Ahad Maroufi.

Startup Refugees on vuonna 2015 perustettu sosiaalinen innovaatio. Verkosto tarjoaa tukea turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille maahanmuuttajille työllistymisessä, osaamisen kehittämisessä ja yrityksen perustamisessa.

Verkostossa on nyt yli 1500 jäsentä, mukaan lukien yritykset, julkisen sektorin toimijat, kansalaisjärjestöt, yliopistot, seurakunnat, tutkimuslaitokset, yhteisöt ja yksilöt.

Startup Refugees on toimintansa aikana välittänyt yli 1500 työpaikkaa, yli 10 000 kouluttautumismahdollisuutta ja tukenut 619 yritystiimiä alkuun yrittäjyydessä. Lisäksi Startup Refugees on kerännyt 7386 osaamisprofiilia.

Rovaniemeltä käsin yhteyksiä maakuntaan

Rovaniemen toiminta on alkanut 2019. Toimisto sijaitsee Koskikadulla ja tiimissä työskentelee kaksi yhteisökoordinaattoria ja yksi verkostokoordinaattori.

– Päätavoitteemme on löytää työpaikka työnhakijoille, jotka eivät pysty olemaan helposti yhteydessä uuteen yhteiskuntaan. Rovaniemellä meillä on palveluita englanniksi, arabiaksi, venäjäksi ja suomeksi. Meiltä on mahdollista saada palvelua myös muilla kielillä, kuten dariksi/farsiksi, serbiaksi, persiaksi. Opastusta on mahdollista antaa myös vasta maahan tulleille, kertoo Essi Perätalo, joka toimii Startup Refugees Rovaniemen verkostokoordinaattorina.

Tueksi työpaikalle -projekti

Nykyinen hanke on nimeltään Tueksi työpaikalle. Sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Päätarkoituksena on kehittää tukipalveluja työnantajille ja työntekijöille. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla maahanmuuttajataustaisen henkilön palkkaaminen työpaikalle on helpompaa työnantajan näkökulmasta. Tätä toteutetaan monikielisten työpaikkaohjaajien avulla, joilla on kokemusta suomalaisesta työelämästä sekä he puhuvat yhteistä kieltä työntekijän kuin työnantajan kanssa.

– Pyrimme tarjoamaan perehdytyksen tukea ensimmäisiksi päiviksi maksutta. Tukipalvelun avulla työntekijän suomen kielitaito ei tarvitse työsuhteen alussa olla kovin korkea. Työntekijä voi käyttää vähintään kaksi ensimmäistä työpäivää äidinkieltään ja mentori hoitaa yhteyksiä ensimmäisinä työpäivinä.

– Olemme laajentaneet palveluitamme myös muualle Lappiin, Lapin te-toimistosta saadulla työvoimapoliittisella rahoituksella. Seuraavaksi siirrymme tutustuttamaan työnhakijoita ja yrityksiä Lapin pienillä paikkakunnilla.

Yksi omakohtainen kokemus

Olin yksi Startup Refugees verkoston asiakkaista. Tapasin Essin viime heinäkuussa ja pyysin häntä auttamaan minua työpaikan löytämisessä. Olen koulutukseltani fysiikan maisteri ja olen toiminut opettajana koulussa ja yliopistossa Iranissa 17 vuotta.

Rovaniemellä ei ollut sopivia työmahdollisuuksia oman alani töihin. Kahden kuukauden kuluttua ensi tapaamisesta he kertoivat minulle työstä Arctic Immigrants -yhdistyksessä AMA:ssa projektikoordinaattorina. He auttoivat minua hakemuksen kirjoittamisessa ja haastattelussa.

Tämän vuoden tammikuun 1. päivänä aloitin työskentelyn AMA:ssa. Startup Refugeesin avulla ymmärsin, että on mahdollista muuttaa menneen työhistorian kenttää ja saada uutta työkokemusta.

 

Ahad Maroufi