Majavavahinkojen vähentämiseen on keinoja

Majavan tuhoama puu. Suurempaa tuhoa tuovat padot, joita majavat rakentavat tierumpuihin tai metsäojitusalueille. Kuva: pixabay

Majavat ovat osa Suomen luonnon monimuotoisuutta, mutta ne voivat paikallisesti aiheuttaa merkittäviä vahinkoja maa- ja metsätaloudelle. Vahingoista selvitään metsästämällä ja purkamalla majavien rakentamia patoja.

Lapista ja lounaisesta Suomesta löytyy euroopanmajavia, joiden metsästämiseen tarvitaan Suomen riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa tai poikkeuslupa. Majavan metsästys jatkuu huhtikuun loppuun saakka. Pyyntivälineinä käytetään pääasiassa kivääriä, metsästysjousta ja heti tappavia rautoja. Pitkä metsästysaika mahdollistaa pyynnin kohdentamisen siten, että vakavilta vahingoilta vältytään. Tämä edellyttää ympärivuotista seurantaa potentiaalisella vahinkoalueella. Erityisesti kesäaikainen seuranta on tärkeää, jotta majavien ilmestyminen vahinkoherkille alueille havaitaan ajoissa.

Majavapadon purkaminen vaatii maanomistajan luvan. Lapissa patoja sai purkaa syyskuun puoliväliin asti.

Maanomistajille majavien aiheuttamat tie-, metsä- tai peltoalueiden tulvat ja kaatamat puut saattavat aiheuttaa suuria taloudellisia vahinkoja. Yleisimpiä ongelmakohteita ovat tierumpuihin tai metsäojitusalueille tehdyt padot. Majavapadosta tulisikin ilmoittaa maanomistajalle tai paikalliselle metsästysseuralle, jotta vedennoston hyödyt ja haitat pystytään arvioimaan.

Teksti: Riitta Kemppainen-Koivisto

Pääset lukemaan Lappilaisen täältä