Sinetän väki mustassa aukossa

Sinetän kyläyhdistyksen aktiivi Katja Hack kaipaa Sinettään turvallisempaa liikennettä. Kuva: Katja Hack

Vilkas liikenne pohjoisen teillä on usean tienvarsikylän asukkaan huolen aihe. Stoppareita, hiljentäjiä, peltipoliiseja ja varoituksia kaivataan etenkin kylissä, joissa on paljon päiväkotilaisia ja koululaisia, joitten on ylitettävä vilkasliikenteinen tieosuus aamuin illoin. Sinetän kyläraitilla autoja tulee molemmista suunnista.

Sinetän vilkasliikenteistä tietä ylittämässä koululainen Niilo Marttila, esikoululaiset Kauko Marttila ja Helmi Teppo. Äiti Hanne Teppo saattelee lapsia tien yli päivittäin mukanaan vielä kotona olevat Onni ja Taika.

Sinetän kylä Rovaniemen pohjoispuolella johtaa kulkijat kohti Kittilää. Arjessa reittiä taivaltavat rekat ja viikonlopun vaihtopäivänä lauantaisin tunturiin matkaajat. Mikäli aikoo Sinetässä kappeliin, on isoissa tilaisuuksissa auto jätettävä parkkipaikalle vilkasliikenteisen tien varteen ja odotettava turvallista väliä tien ylitykseen. Vaarallista tien ylitys on lasten lisäksi myös ikäihmisille ja muille jalkaisin kulkijoille, varsinkin kylän pohjoispäässä.

Nopeusrajoitus korkea

– Kotitielläni pohjoispäässä kylää nopeus on 60 kilometriä tunnissa, mutta vaihtuu juuri meidän talon kohdalla 80 kilometriin. Yksikään auto ei hiljennä vielä meidän kohdalla ja vastaavasti kaikki pohjoiseen päin kulkevat ajavat meidän kohdalla jo ylinopeutta, kertoo Katja Hack, joka on myös Sinetän kyläyhdistyksen aktiivi.

– Meltauksessa on suojateitä, vaikka asukkaita on paljon vähemmän kuin meillä, tietää Hack.

Koululaisia ja päiväkotiväkeä kuljettaa moni äiti rattaineen aamuin illoin kohti koulua ja iltapäivällä kotia kohti. Yhtään suojatietä tai muuta turvallisen liikenteen elementtiä ei raitilla ole.

Kylän tunnetuin taideteos on Eero Kumpulan yksinäinen silmä, nimeltään Musta aukko. Taideteos kuvaa nimeltään ja figuuriltaan hyvin alueen lapsiperheiden tilannetta: pitää olla silmä tarkkana, jos Sinetässä haluaa jalankulkijana liikkua. Kylään on kaavoitettu lisää tilaa omakotitaloille ja lasten määrän odotetaan kasvavan nykyisestä, mutta asukkaita pelottaa etenkin pienten kulkijoiden puolesta.

Suojatiet kirjattuna kyläsuunnitelmassa

Sinetässä asuu 625 asukasta. Kyläyhdistys kokosi viime syksynä väeltä kylän kipupisteitä kyläsuunnitelmaan. Yksi kirjaus koskee suojateiden lisäämistä.

– Turvallisuussuunnitelma on laadittu ja seuraavaksi pitäisi selvittää, mistä on hyvä aloittaa, tietää Hack, joka kaipaa monen lapsiperheen tavoin lisää turvaa kylän pintaan.

– Omalla tokaluokkalaisellani on mahdollisuus kulkea 5. luokkaan asti koulukyydillä ja nuorempikin kasvaa kohta kouluikään. Jos emme olisi saaneet pari vuotta sitten koulukyytiä järjestetyksi, olimme valmiita siirtämään koululaisen kotiopetukseen.

Töyssyjä, suojateitä, nopeuden alentaminen

Hack haluaisi kylän kohdalle asvalttiin korotettuja töyssyjä, jotka panisivat autoilijan hiljentämään. Nyt nopeusrajoitus on kotitien kohdalla 60 kilometriä tunnissa. 40 kilometrin rajoitusalue tuntuisi turvalliselta.

– Suojateitä tarvittaisiin, neljäkin riittäisi tällä kirkon ja koulun välillä. Jos saisimme nopeuden alenemaan tällä välille, se loisi turvallista tunnelmaa, toivoo Hack.

Hack toivoo myös kevyen liittymän saamista turvalliseksi huoltoaseman kohdalla. Peltipoliisi voisi myös toimia hyvin.

– Kuulin tosin, että sellaista ei voi asettaa vain tähän, vaan niitä tulisi sitten laittaa Kittilään asti. Saisi sellaisen edes kävelysillan kaupan kohdalle, ei tarvitsisi varoa enää kuin huoltoaseman kohdalla.

Suojateiden puutteista ja nopeusrajoitusten alentamisesta Sinetässä on kysytty myös Ely-keskuksesta.

– Vastauksena tuli kiitos aloitteesta ja pyrkimys hoitaa asiaa, mutta todettiin että rahoitus ei riitä kaikkeen ja projekteja priorisoidaan mm. onnettomuustilastojen valossa. On aika karua, että pitää onnettomuuksia tapahtua ennen kuin teitä saadaan turvallisemmiksi, harmittelee Hanne Teppo, joka kuljettaa päivittäin lapsiaan hoitoon ja kouluun vilkkaan tien yli.

Kylien aktiivisuus harvojen varassa

Sinetän kotitalouksista kyläsuunnitelmaa varten tehtyyn kyselyyn viime syksynä vastasi 16,8% kylän asukkaista.  Kevyen liikenteen olosuhteita kyselyssä piti hyvänä 21, ja parannusta toivoi 18 asukasta. Maininta on myös, että talvikunnossapito ei ole kylän kohdalla riittävä.

Kyläyhdistykseen kuuluu 8 jäsentä ja sen tarkoitus on edistää omatoimisuutta, yleisiä ja yhteisiä etuja.

Teksti ja kuvat: Riitta Kemppainen-Koivisto

Lue Lappilainen lehti kokonaisuudessaan maksutta täältä