Näin suosit metsäkanalintuja talousmetsässä

Jotta Pyy viihtyisi metsässä, voidaan sen elinoloja edistää oikeaoppisella riistametsänhoidolla. Syksyllä 2016 valmistuilla videoilla esitellään riistametsänhoidon menetelmiä. Kuva: Pentti Sormunen

Suomen Riistakeskus julkaisi yhdessä Suomen Metsäsäätiön kanssa videoita riistametsänhoidon menetelmistä. Video-ohjeissa esitellään taimikonhoitoa ja harvennusta, alikasvoksen merkitystä ja riistallisia erityiskohteita. Menetelmät ovat vapaaehtoisia ja helppoja. Käytännönläheiset menetelmät on kehitetty yhdessä metsäammattilaisten kanssa.

Riistametsänhoito ei estä puuntuotantoa tai aiheuta metsänomistajille lisäkustannuksia. Päinvastoin menetelmät tukevat metsäalan elinvoimaisuutta ja kannustavat riistasta kiinnostuneita maanomistajia metsänhoitotöihin.

– Videot näyttävät hienosti sen, kuinka yksinkertaisista asioista riistametsänhoidossa on kyse. Enää ei löydy syytä jättää riistametsänhoidon menetelmiä opiskelematta, toteaa projektista vastannut Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mirja Rantala.

Videot ovat kaikkien vapaasti saatavilla osoitteessa: riistametsa.fi

 

Teksti: Riitta Kemppainen-Koivisto

Lappilaisen pääset lukemaan maksutta täältä