Sodankylän ja Pelkosenniemen matkailu kestävää

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaista Lapin ravintoloissa osoittaa se, että käytetään mahdollisimman paljon paikallisia tuotteita. Tässä tarjottimella tuotteita Pyhä-Luoston tarjonnasta. Kuva: Visit Pyhä-Luosto.

Lapin Leaderin rahoittamassa hankkeessa selvitettiin, millä tavoin kestävä kehitys huomioidaan Pyhä–Luoston matkakohteen yrityksissä ja kylissä. Selvitys osoitti, että matkailuyrittäjät toimivat monin tavoin kestävän ja vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti ja ennakkoluulottomasti.

Esimerkiksi ohjelmapalveluyrittäjät hyödyntävät alueen ainutlaatuista luonnonympäristöä vastuullisesti ja ravintoloissa käytetään paikallisia tuotteita niin paljon kuin mahdollista. Matkamuistoiksi halutaan myydä enenevissä määrin paikallisia käsitöitä. Kylissä kestävää kehitystä edistää ennen kaikkea eloisa yhdistystoiminta ja tapahtumien järjestäminen.

Yrittäjät toivovat jatkossa parempaa tiedottamista ja kiinteämpää yhteistyötä, jotta hallitsemattoman matkailun kasvun ja ilmastonmuutoksen haasteisiin voitaisiin paremmin vastata. Toiveissa on selvittää, miten uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta voitaisiin lisätä, miten tehdä vastuullista tuotekehitystä ja miten kaikesta tästä voitaisiin asiakkaille viestittää tehokkaammin.