Opi uutta kiertotaloudesta  

KITAKO-hankkeen työntekijät Kalle Santala ja Mikko Vatanen kehittävät Lapin AMKin kiertotalousopintoja luonnonvara-alalle ja rakennustekniikkaan. Kuva: Reeta Sipola

Maailman väestö kamppailee muuttuvan ilmaston ja niukkojen luonnonvarojen kanssa. Uudessa ympäristössä selviytyminen edellyttää, että saavutamme tasapainon kulutuksen ja luonnon kantokyvyn välille. Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyviä opintoja, jotka auttavat ymmärtämään omia mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristön tilaan.

Kiertotalouden opetuksen kehittämisen KITAKO-hankkeessa tuetaan Lapin kehittymistä kiertotalouden mallimaakunnaksi ja lisätään lappilaisten yritysten osaamista. Osaamista kehittämällä luodaan myös edellytyksiä kansainvälisessä kilpailussa menestymiselle.

Tuoretta osaamista saatavilla

Kiertotaloudessa raaka-aineita ja materiaaleja käytetään uudestaan ja niistä valmistetaan täysin uusia tuotteita. Samalla jätteen määrä ja ympäristökuormitus vähenevät. Kiertotalous luo yrityksille ansaintamahdollisuuksia, mutta mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii uuden osaamisen hankkimista.

Ammattikorkeakoulussa kiertotaloutta voi opiskella tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi avoimessa AMKissa sekä erikoistumis- ja täydennyskoulutuksissa. Opinnot täydentävät aikaisempaa ammatillista osaamista ja niitä on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Tänä lukuvuonna voi valita 10 opintopistettä kiertotalousopintoja sekä luonnonvara-alaan että rakennustekniikkaan liittyen.  Luonnonvara-alan kiertotalousopinnoissa painottuu teollisuuden sivuvirtojen monipuolinen hyödyntäminen. Rakennustekniikan koulutuksessa keskeistä ovat materiaalitehokkuus ja rakennus- ja purkumateriaalien kierto.

Yritysyhteistyö osana opintoja

Lappilaiset rakennusalan yritykset ovat antaneet kiertotalousopintoihin kehittämistehtäviä esimerkiksi rakennusjätteen lajitteluun liittyen. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän vähentäminen parantaa rakentamisen kannattavuutta ja on maailmanlaajuisesti merkittävä kehittämiskohde.

Yrityksiltä saatavia tehtäviä toivotaan sekä luonnonvara-alan että rakennustekniikan opiskelijoille myös jatkossa.

Kehitys vie kiertotalouteen  

Globaalisti luonnonvaroja kulutetaan 1,6 maapallon verran ja on selvää, ettei kehitys ole kestävää. Vastuu kiertotalouden toimimisesta on yrityksillä, mutta myös jokaisella meistä. Muuttamalla ajattelu- ja toimintatapojamme luomme uusia liiketoimintamalleja, kehitämme teknologiaa, ostamme vähemmän tavaroita ja käytämme enemmän aineettomia palveluita. Kiertotalous auttaa löytämään tasapainoa luonnon kantokyvyn ja luonnonvarojen käytön välille.

 

Kalle Santala ja Reeta Sipola, Lapin AMK