Heti valmis-aina varma hanke

Kylillä asuvien ääni kuuluu Rovaniemellä aluelautakunnissa

Aluelautakuntien 45 kylää ja n. 7 200 asukasta, joiden äänestysoikeutetut voivat äänestämällä päättää, ketkä valitaan kaupunginvaltuustoon ottamaan vastuulleen myös kylien palvelutoiminnan kehityksen. Kylillä asuvilla on mahdollisuus…