Kylillä asuvien ääni kuuluu Rovaniemellä aluelautakunnissa

Aluelautakuntien avoimissa kokouksissa Kylien kehittämissäätiön asiamies Heli Välikangas on käynyt kertomassa rahoitusmahdollisuuksista, joita säätiön kautta voidaan hakea. Kuvan väki tilaisuudessa Vikajärvellä. Kuva: Jaakko Huttunen

Aluelautakuntien 45 kylää ja n. 7 200 asukasta, joiden äänestysoikeutetut voivat äänestämällä päättää, ketkä valitaan kaupunginvaltuustoon ottamaan vastuulleen myös kylien palvelutoiminnan kehityksen. Kylillä asuvilla on mahdollisuus osallistua oman alueensa päättävän elimen, aluelautakunnan toimintaan. Aluelautakunnat ovat toteuttaneet onnistuneesti uraauurtavaa lähidemokratiaa ensimmäisenä koko Euroopassa, jonka toteutumista jatketaan ainakin vuoteen 2021 asti.

Valta päättää kylien palveluista ja toimintojen kehityksestä lisää aktiivisuutta ja vähentää kritiikkiä. Tämän tietää Jaakko Huttunen, joka on toiminut Sodankyläntien aluelautakunnan puheenjohtajana alusta asti. Hän on työhön tyytyväinen ja innokkaasti kehittämässä uutta.

Tutkitusti valta lisää tunnetta demokratiasta

Aluelautakunnista saadut kokemukset on tutkittu Lapin yliopistossa. Selvisi, että kun asukkailla on valta päättää oman asuinalueensa palveluista ja kehityksestä sekä rahojen käytöstä, lisää se aktiivisuutta.

– Kokeilun aikana uusia kyläyhdistyksiä on perustettu, järjestetty talkootyöllä kylien yhteisiä tapahtumia ja valmius kehittää omaa kylää on kasvanut. Järvien hoitokalastus ja kylien asukkaiden omatarve- ja virkistyskalastukseen on lisääntynyt. Se on vaikuttanut kaupungin ja matkailijoiden viihtyvyyteen kalastusharrastuksen parissa, kertoo Huttunen muutamia saavutuksia, joita on saatu aikaan.

Aluelautakuntien avulla on saatu kokous- ja toimintatiloja sekä kuntoiluun ja liikuntaan soveltuvia tiloja järjestö- ja kerhotoimijoille. Hyvinvointia kylien asukkaille on lisännyt kylissä kiertävän ONNI-auton myötä. On perustettu RAITO-osuuskunta, joka tulee tuottamaan palveluja ja työllistämään kylien ihmisiä.

Kylien palvelu- ja asiointiliikenteen yhdenvertaisen tarjonnan toteuttamisessa on vielä puutteita. Käynnistyvä Heti valmis-aina varma hanke on Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen ja asukastoiminnan kyläviestintähanke. Sen tavoite on parantaa tiedonsaantia luomalla uusia yhteyksiä ja hankkimalla laitteita kyliin.

Teksti: Riitta Kemppainen-Koivisto

Lue Lappilainen lehti kokonaisuudessaan maksutta täältä