Yhdistys tukemaan metsän käyttöä

Napapiirin metsänomistajat ry perustettiin edistämään metsänhoitoa ja metsätaloutta sekä lisäämään jäsentensä ammattitaitoa ja tietoa. Monimuotoista etämetsää omistaa Lapissa moni muualla asuva. Kuva: Lappilainen

Tulevina vuosina metsät ja niiden käyttöön liittyvä vastuu ovat yhä enenevässä määrin siirtymässä nuoremmille, mahdollisesti arkisesta metsän hyödyntämisestä hyvinkin etäällä oleville sukupolville. Omaan metsään, erityisesti etämetsään, kohdistuvat ratkaisut saattavat jäädä metsänomistajalle hämäriksi, jos oma metsäasioiden osaaminen rajoittuu vain metsänhoitosopimuksen allekirjoittamiseen.

Riittävän tietämyksen hankkiminen metsäasioista on tarpeellista, sillä nykypäivän metsänomistaja joutuu pohtimaan, mitkä ovat juuri ne hänen metsäänsä kohdistuvat, hänen omat taloudelliset intressinsä huomioon ottavat hoito-ja uudistamistoimet, jotka olisivat sopusoinnussa metsän käytön eri ulottuvuuksien kanssa.

Vastuu velvoittaa

Tarvetta on olla tietoinen siitä, mikä vastuu metsänomistajalla on valtion bruttokansantuotteesta ja hyvinvoinnin kehittymisestä siirryttäessä fossiilitaloudesta biotalouteen, samalla kun tuetaan Suomen metsien taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävää kehitystä.

Jokamiehenoikeudet, metsien moninaiskäytön ristiriidat ja eri tahojen intressit, erityisesti metsävarannon käyttö biopolttoaineena ja vaate-, pakkaus- ja lääketeollisuuden raaka-aineena puhuttaa monia metsänomistajia.

Napapiirin metsänomistajat ry

Tätä tietoisuuden lisäämistä edistämään perustettiin Rovaniemellä keväällä Napapiirin metsänomistajat ry. Yhdistyksen tarkoitus on metsänhoidon ja metsätalouden edistäminen, jäsentensä ammattitaidon ja -tiedon kohottaminen sekä edunvalvonta-asiat.

Jäseniksi voivat liittyä Lapin alueella asuvat metsänomistajat ja -osakkaat, jotka omistavat metsää Suomessa, sekä muualla asuvat metsänomistajat, jotka omistavat metsää Lapissa. Paikallisyhdistyksen kattojärjestönä on Etämetsänomistajien Liitto ry.

Puheenjohtajana toimii Kaisa Post, jonka etämetsä on Pellossa. Muut hallituksessa olevat omistavat etämetsää Pelkosenniemellä, Kemijärvellä, Saarijärvellä, Inarissa, Posiolla, Pudasjärvellä ja Sallassa.  Lisätietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta saa puheenjohtajalta numerosta 040 736 7902.

Pääset lukemaan Lappilaisen maksutta täältä