Ammattina tukea ihmisten toimintakykyä

Teknologia tulee vielä merkittävämmäksi osaksi kuntoutuspalveluita, ennustaa Tinja Baumann. Kuva: Vilma Portti

Toimintaterapeutti kohtaa työssään kaiken ikäisiä henkilöitä, joiden toimintakykyä vahvistetaan arjen haasteiden voittamiseksi.

Tinja Baumann päätyi ammattiinsa onnekkaan sattuman vuoksi. Välivuotta viettäessään ja selatessaan TE-keskuksen sivuja, hän huomasi paljon vapaita työpaikkoja toimintaterapeuteille. Hyvä syy hankkiutua alalle.

Koulutuksesta suoraan töihin

Oulun opintojen jälkeen työtä löytyi Lapin Terapiakolmiosta, nykyisestä Tutoris Oy:stä.

– Asiakkaitani löytyy päiväkoti-ikäisistä ikäihmisiin. Toimintaterapiatarpeen taustalla voi aikuisilla esimerkiksi neurologisia sairauksia, kipuoireyhtymiä tai elämänhallinnan vaikeuksia, lapsilla taas usein oppimisen, keskittymisen tai motoriikan haasteita.

Tavalliseen työpäivään sisältyy asiakaskäyntien lisäksi kirjallisia töitä, puheluita asiakkaiden vanhemmille ja yhteistyökumppaneille sekä terapioiden suunnittelua. Työ on liikkuvaa ja käyntejä tehdään paljon asiakkaiden arkiympäristöön, kuten päiväkoteihin, kouluille ja asiakkaiden kotiin. Palveluita on tarjolla Rovaniemen lisäksi muun muassa Tervolassa ja Ranualla.

Hybridikuntoutus tulla tupsahti

– Etä- ja hybridikuntoutuksen osuus lisääntyi viime vuoden aikana merkittävästi, kertoo Tinja suuresta muutoksesta, jonka on kohdannut työn tekemisen tavoissa.

Tinja kuvaa hybridikuntoutusta, jossa yhdistetään etä- ja läsnäoloterapiaa etenkin lasten kanssa toimittaessa:

– Etäterapiassa lapsella on aina mukana e-avustaja, kuten päiväkodin työntekijä, vanhempi tai muu läheinen. Aikuisasiakkaitten kanssa ollaan oltu videoyhteydellä kuntouttamassa yläraajaa, kotoa löytyvillä välineillä.

Kynnys madaltuu kotoa käsin

Tinja on kokenut etäterapian erityisen toimivaksi myös nuorilla aikuisilla, joille kotoa lähteminen voi olla haastavaa. Kynnys vaikeiden asioiden käsittelyyn madaltuu ja kirjoittamalla haasteiden läpi käyminen voi sujua helpommin kuin kasvotusten.  Videoyhteys vähentää myös kuntoutus- ja yhteistyöpalavereihin käytettyä aikaa.

– Saadaan samalla lasten mukaan lähiaikuinen, joka tulee näin luontaiseksi osaksi terapiaa. Aikaa säästyy, ei tarvitse matkustaa ja on koronaturvallista, kun kontaktit vähenevät. Iso haaste on teknisten laitteiden ja yhteyksien toimivuus.

Kun välillä nähdään myös lähiterapioissa, parantaa ja tehostaa se vuorovaikutusta.

Parasta työssä

–  Edistymiset ja onnistumiset. Että pääsee olemaan mukana seuraamassa sitä kuntoutumista.

Ja lisää löytyy: voi itse vaikuttaa työn sisältöön, saa hyödyntää paljon omaa luovuuttaan. Haasteita ovat haastava, vaativa, liikkuva työ sekä hektiset työpäivät.

Hoitotarve kasvaa

 Oman alansa tulevaisuuden Tinja näkee valoisana ja kuntoutuksen tarpeen lisääntyvän.

– Tutoriksella olisi hyvät valmiudet toteuttaa etä- ja hybriditerapiaa enemmänkin, mutta ajattelutavan muuttaminen kotikäynneistä etämalliin vaatii vielä aikaa. Myös yhteyksien olisi toimittava aina hyvin ja varmasti, tietää Tinja.

 

Kirjoittajat: Henri Izadi, Vilma Portti, Sini Springare

 

TIETOLAATIKKO

* Toimintaterapeutti Tinja Baumann lisää ihmisten toimintakykyä arjessa.

* Toimintaterapiaa voi tarvita esimerkiksi neurologisten sairauksien, kipujen tai elämänhallinnan haasteiden takia.

* Hybridikuntoutuksella tarkoitetaan työskentelyä, jossa tavataan sekä kasvokkain että etänä.

* Baumannin näkemyksen mukaan etänä tehtävä toimintaterapia on hyödyllistä ja tulee kasvamaan tulevaisuudessa.