ADHD:n sävyjä

 

Tutkimukset osoittavat, että tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD voidaan havaita aivokuvantamismenetelmillä. Genetiikan puolella taas on löydetty ADHD-geeni. Asia on siis olemassa ja havaittavissa tässä maailmassa.

Häiriötä ei kuitenkaan ole olemassa niin, että sitä voitaisiin katsoa ja tutkia konkreettisesti. Voidaan kuvitella, että ADHD on ominaisuuksiltaan kuin väri. Toisissa ympäristöissä tämä väri viihtyy, toisissa ei. Tärkeää värin viihtyisyyden kannalta on huomioida värin toiveita eli mieltymyksiä. Väri suosii liikkumatilaa ja monipuolista elinympäristöä, koska se tykkää usein liikkeestä. Mitä monipuolisempi ympäristö, sen todennäköisemmin väri pysyy tyytyväisenä.

Tälle värille voi tarjota myös aistielämyksiä, kuten näkö-, maku-, tunto-, kuulo- ja hajuaistimuksia. Musiikkia taustalle, suolaista- tai makeaa purtavaa, huonetuoksuja tai vaikka tuoksurasvoja. Tuntoaistimuksia sinitarralla tai hiusharjalla, seinälle kauniita kuvia. Mitä vain keksit. Muista kuitenkin, että jokaisella on omat henkilökohtaiset mieltymykset, joten muista tarjota ja kysyä ennen kuin toimit. Aistimusten laadun tarve vaihtelee olotilan mukaan. Toisinaan tarvitaan rauhoittavaa, toisinaan aktivoivaa aistimusta.

Miksi? Mitä tämä kaikki tekee?

Liike ja aistimukset, jotka ihminen kokee miellyttävinä, lisäävät ihmisen mielihyvähormonin, dopamiinin tuotantoa. Ja koska ADHD-geeni aiheuttaa poikkeamaa juuri dopamiinin tuotannossa, riittämättömän dopamiinin vuoksi henkilö kokee olotilansa epämiellyttävänä. Ihminen alkaa kompensoida tätä kehon aktivoinnilla tai muilla keinoilla. Alhainen dopamiinitaso aiheuttaa aivojen alivirettä, jonka vuoksi omantoiminnan säätely on haastavampaa. Silloin liikkumismahdollisuuksien ja aistielämysten tarjoaminen on merkityksellistä, jotta värin olotila saadaan miellyttävämmäksi ja toiminta halutun suuntaiseksi.

ADHD:n sävy voi olla voimakasta tai haaleaa. Se voi myös taittua moneen eri sävyyn. Toisilla voi korostua aktiivisuus tai toisilla spontaanius. Tai sitten luovuus tai puheliaisuus. Ja kappas! Väristä korostuukin eri sävyt riippuen siitä, mihin ja mitä sen rinnalle laittaa. Toiset saavat tämän värin loistamaan kauniina, kun taas toiset sumentavat olemattomiin. Toiset harmonisoivat rauhoittumaan ja maadoittumaan, toiset kirkastavat energisoimalla ja innostamalla.

Väri, tämä ADHD, on siis erityisen herkkä ympäristölle ja rinnalla kulkijoille. Voit havaita samoja piirteitä, kuten eloisuus, iloisuus, innokkuus, nopearytmisyys, elämyksellisyys, seikkailullisuus, luovuus, avoimuus, rohkeus, yritteliäisyys ja sinnikkyys.

Annetaan jokaisen loistaa omissa sävyissään ja värittää meidän kaikkien elämää: ADHD-sävyjen kanssa tai ilman.

 

ADHD-viikon kunniaksi,

Emmi Hallikainen

ADHD:n kokemusasiantuntija

Erityisopettaja