Kierrätystä kyliin

Kiertotalouskoordinaattori Elina Ahola (kuvassa keskellä) kävi Paakkolan kylällä Lounas-lauantaina kertomassa Kiertotalous ruohonjuurella -hankkeesta. Kuva: Peräpohjolan Leader ry

 

Peräpohjolan alueen kyliä kutsutaan mukaan oppimaan käytännön esimerkkien kautta kestävää kehitystä. Tutuksi tulevat vähähiilisyys, kiertotalous, kierrätys ja kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat oman kylän kehittämisessä. Tavoitteena on saada 12 pilottikylää mukaan eri puolilta Etelä-Lappia.

Idean takana on Peräpohjolan Leader ry:n Kiertotalous ruohonjuurella -hanke. Toiminta-aika on ensi vuoden loppuun ja yhteyshenkilönä toimii kiertotalouskoordinaattori Elina Ahola.

– Pilottikylien kautta jalkautetaan tietoa kyliin infotilaisuuksilla ja työpajoilla. Näiden lisäksi hankkeessa järjestetään tietoiskuja etänä ja paikan päällä sekä esittelytilaisuuksia ja jaetaan tietoa niin verkossa kuin painetuissa medioissakin. Kaikkiin toimenpiteisiin ei ole pakollista osallistua vaan pilottikylien asukkaat saavat valita itselleen sopivat tilaisuudet, Elina kertoo.

Kylille osallistuminen on täysin ilmaista.

 

Lappilainen