Arkea vapaaehtoisuuden takana

Kotoutumisessa uuteen ympäristöön osaa joskus parhaiten tukea sellainen, joka on kokenut muuton vieraaseen maahan itse. Nyt pääset kurkkaamaan, millaista on tukena oleminen Rovaniemellä, Helsingissä, Vantaalla ja Jyväskylässä. Näyttely on esillä Rovaniemen pääkirjastolla.

Tehdään itse

Suomessa toimii lukuisia maahanmuuttaneiden perustamia järjestöjä, jotka tukevat uudempia tulijoita kotoutumisessa. Lapissa tällaisia järjestöjä on kaksi: Kemissä Misters ja Rovaniemellä AMA.

Järjestöjen toiminta on moninaista: kuuntelemista, kohtaamista, rinnalla kulkemista, neuvomista, ympäristöön ja sen tapoihin tutustumista, työn ja opiskelupaikan hakemista, suomen kielen harjoittelua, osaamisen kehittämistä sekä mielekästä ja innostavaa tekemistä. Monikulttuurisissa järjestöissä tukea pystytään usein antamaan myös omalla kielellä.

Intisar Mushaileh, Rovaniemi

– Minusta on tärkeää, että jokainen löytäisi heti jonkun paikkakuntalaisen ihmisen kaveriksi, kun muuttaa uudelle paikkakunnalle. Vaikka ei olisi vielä yhteistä kieltä, suomea, voi tällainen tuttavuus olla tosi tärkeää molemmille. Moni asia hoituisi sen jälkeen helpommin, kun olisi joku, jolta kysyä heti, vapaaehtoinen, halukas auttamaan vaikka viikonloppuisin ja iltaisin.

Järjestöjen toiminta tukee virallista kotoutumisen polkua ja viranomaisten työtä

Kotoutumisen tukena- näyttely on syntynyt viranomaisten ja järjestöjen tiiviinä yhteistyönä. Sillä halutaan tehdä näkyväksi järjestötoiminnan merkitystä kotoutumisessa

Järjestöt tuovat ihmisiä yhteen ja yhteisöjä ihmisten ympärille. Ne tarjoavat myös paikkoja aktiiviselle kansalaisuudelle sekä itsensä kehittämiselle. Järjestötoiminta tukee tärkeällä tavalla virallista kotoutumisen polkua, joka tapahtuu koulutuksissa. Me viranomaiset arvostamme suuresti myös sitä, kuinka maahan muuttaneiden järjestöt toimivat viestinviejinä viranomaisten ja sellaisten yhteisöjen välillä, joita ei viranomaiset helposti omilla viestintätavoillaan tavoita, kuvailee näyttelyprojektia luotsannut erikoissuunnittelija Elina Kutramoinen Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Näyttely pyrkii myös haastamaan. Näyttelyllä halutaan rohkaista valtaväestöä ottamaan Suomeen muuttaneita mukaan omiin verkostoihin työssä ja vapaa-ajalla.

Jokainen voi tehdä jotakin. Jokainen voi olla mukana rakentamassa työelämää ja arkea, jossa kohdataan ja kutsutaan mukaan. Kovasti toivoisi myös, että kaikki järjestöt avaisivat selvemmin ovensa kaikille toiminnasta mahdollisesti kiinnostuneille, Kutramoinen sanoo.

Näyttely on toteutettu Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämän kotoutumisentukena.fi:n toimituksen koordinoimana. Lisäksi mukana ovat olleet Vantaan kaupunki, Arktiset maahanmuuttajat, Irakin naisten yhdistys, Sahan-seura, Vantaan Venäläinen Klubi ja Paremmin Yhdessä.

Näyttelyn valokuvat ovat kuvanneet Elina Kutramoinen ja Kaisa Sunimento.

Näyttely on esillä Rovaniemien pääkirjaston (Jorma Eton tie 6) aulassa 24.5.–18.6.2023.

Avajaiset tiistaina 23.5.2023 kello 17-18.30. Tarjoilua ja tekijöiden esittely.

Lisätietoa Kotoutumisen tukena -näyttelyprojektista kotoutumisentukena.fi:ssä.