Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus

Pohjoisen Lapin nuorten harrastuksista julkaistaan tutkimus syyskuussa. Kuva: Rajaus kansikuvakilpailun voittaneesta Iidamarja Labban työstä.

Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta julkaistaan 1. syyskuuta Sajoksessa Inarissa.

Tutkimuksen ovat toimittaneet Mikko Salasuo, Kati Lehtonen ja Kai Tarvainen ja se käsittelee Pohjois-Lapin seutukunnan alueella kouluja käyvien 10–19-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista.

Mukana on myös saamelaisnäkökulma, mikä tarkoittaa saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vastausten erillistä raportointia. Näiltä osin kyseessä on ensimmäinen saamelaisten lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista laajemmin selvittävä kyselytutkimus.

Tutkimuksessa käsitellään lasten ja nuorten mieluisinta ja eniten aikaa vievää harrastusta sekä harrastuksen lopettamista. Mukana on myös vapaa-ajan määrään ja tyytyväisyyteen liittyviä kysymyksiä, tuloksia lasten ja nuorten luontosuhteesta ja ylipäätään luonnon merkitystä vapaa-ajan vieton ympäristönä. Tuotos on osa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta, jonka julkaisijoita ovat Nuorisotutkimusseura, valtion nuorisoneuvosto ja valtion liikuntaneuvosto. Toteutus ja julkaisutilaisuuden järjestäminen on tehty yhteystyössä Saamelaiskäräjien kanssa.

Julkistamistilaisuus Sajoksessa 1.9.2023

Tutkimuksen julkaisutilaisuus järjestetään 1.9. kello 9.30-12.15 Saamelaiskulttuurikeskuksessa. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä ja se tulkataan neljällä kielellä: pohjoissaame, koltansaame, inarinsaame ja suomi.

Tervehdyksen tilaisuuteen tuovat Anna-Sofia Niittyvuopio, Jenni Palomäki, Minttu Korsberg. Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus – tutkimuksen esittelevät tekijät. Esiintyjänä kuullaan Ailu Valle. Paneelikeskustelussa ovat mukana Arja Nieminen, Susanna Lammassaari ja Anni Koivisto. Tilaisuuden juontaa Elli-Marja Hetta.

Ilmoittautumaan pääsee 24.8. mennessä verkkolomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/F6AF2066E416BD74

 

 

Riitta Kemppainen-Koivisto