Hoivaa Hoiva Villasta

Nina Marttiinin jälkeen Hoiva Villa yritystä jatkaa Sanna Jääskeläinen. Sosiaali- ja terveysalan yritys tarjoaaa lähihoitajan, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan apua kotiin. Kuva: Jaana Viheräkoski

Vuonna 2014 perustettu Hoiva Villa Oy tarjoaa sosiaali- ja terveysalan yksityistä kotipalvelua sekä kotisairaanhoitoa. Yritys toimii Rovaniemellä, jossa sen työntekijät suunnittelevat ja mitoittavat kotiin tarjottavia palveluita asiakkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.

– Kodin merkitys on meille kaikille suuri, se on turvasatama ja tärkeä osa jokapäiväistä elämää. Tuttu ympäristö ja kertyneet muistot tekevät kodista rakkaan ja parhaan paikan asua ja elää. Omassa kodissa asuminen voi muuttua iän, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi haastavaksi, kertoo yrityksen perusajatuksesta Nina Marttiini.

Tätä perusajatusta kannattaa myös Hoiva Villan uusi yrittäjä Sanna Jääskeläinen, joka jatkaa yritystoimintaa Ninan jalanjäljissä. Nina muuttaa perheensä kanssa tyttärensä tueksi Espanjaan hänen aloittaessa siellä opinnot ensi syksynä. Nina löysi yritykselleen jatkajan, jonka arvomaailma sopii Hoiva Villan toimintaan.

Tukea ja hoivaa tarvitaan toisinaan kaikissa elämän vaiheissa ja ikäryhmissä

Turvattomuuden ja yksinäisyyden tunteet voivat nousta pintaan sairastumisen tai muun yllättävän tilanteen tuoman syyn vuoksi. Tällaisessa tilanteessa ihminen tarvitsee tuekseen toista ihmistä, ymmärtäväistä ja turvallista hoitotyön ammattilaista.

– Meille on sydämen asia tukea ja auttaa arjessa selviytymistä haasteista huolimatta. Jokainen ihminen on arvokas yksilö ja tarvitsee yksilölliset tarpeet huomioivaa palvelua. Haluamme taata asiakkaillemme laadukasta ja ammattitaitoista palvelua suurella sydämellä kertoo Nina.

– Vanhukset eivät suinkaan ole ainoa ryhmä, joka tarvitsee hoivaa tai tilapäistä apua kotiin, muistuttaa Sanna. Tilapäistä apua voi tarvita yhtä lailla lapsiperhe tai vaikkapa leikkauksesta tai sairaudesta toipuva työikäinen aikuinen. Aina eivät omat voimavarat riitä arjen askareisiin ja apua on silloin saatavilla. Tarvittava apu voi olla vaikka lääkkeiden annostelua, haavanhoitoa tai suihkussa käyttämistä. Joskus tarvitaan vain läsnäoloa ja keskusteluapua vaikeassa tilanteessa – mitä tahansa, mikä auttaa asiakasta selviytymään paremmin omassa kodissaan.

Voimavaralähtöistä ja toimintakykyä ylläpitävää auttamista

– Etenkin vanhusten kohdalla auttaminen ei ole aina puolesta tekemistä, vaan se voi olla myös toimintakykyä ylläpitävää yhdessä tekemistä niissä askareissa, joissa se on asiakkaan vointi huomioiden mahdollista, kertoo Sanna. Omat voimavarat hyödynnetään ja saadaan onnistumisen iloa ja mukavaa tekemistä muutoin ehkä yksinäiseen päivään. Kuntouttava työote on tärkeää myös esimerkiksi leikkauspotilaiden kotihoidossa.

Hoiva Villassa asiakasta palvelee aina terveydenhuollon ammattilainen; lähihoitaja, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja – sen mukaan millaista hoivaa tai hoitoa asiakas tarvitsee. Hoiva Villa Oy on myös kaupungin hyväksymä palveluseteliyritys.

Lappilainen lehden pääset lukemaan täältä