Suomi pian EU-puheenjohtajamaa

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen arvioi, että Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019 Lappi ja pohjoinen ovat hyvin esillä, kun keskustelu arktisuudesta ja suomalaisesta osaamisesta viriää.

Uudet kuntavaltuutetut ovat aloittaneet työnsä ja suunta otettu kohti tammikuun presidentinvaaleja. Uutena vaalina on tarjolla maakuntavaalit, jotka pidetään lokakuussa 2018. Vuoden 2019 keväällä häämöttävät jo eduskuntavaalit ja siitä on vain pieni hetki kesän 2019 EU-vaaleihin, ellei näitäkin kaksia vaaleja päästä hoitamaan yhdellä kertaa.

Keväällä 2019 viimeistään Suomessa on uusi hallitus ja Euroopan parlamentti järjestäytyy uudelleen. Vuosi 2019 on Suomelle muutenkin tärkeä, kun poliittinen rooli EU-puheenjohtajamaana alkaa.

Ennustetaan, että vuonna 2019 keskusteluttaa se, miten Euroopan vastuu työttömyydestä ja köyhyyden torjunnassa hoidetaan, laajeneeko rahaliitto EMU, mikä on EU-rahoituksen tulevaisuus ja miten maailmanlaajuisiin uhkiin ja globaaliin talouteen varaudutaan.

– Suomessa kun ollaan, niin EU-puheenjohtajakausi mahdollistaa myös oman maan erityispiirteiden nostamisen esiin. Arktisuus nousee ilman muuta keskusteluun, erityisesti meidän osaaminen digitalisaatiossa, ympäristöasiat, Euroopan unionin kasvu ja tasa-arvokysymykset, arvioi parlamentaarikko Henna Virkkunen (kok).

EU kelpaa kaikille

Keväinen eurobarometri kertoo, että 57% Euroopan Unionin alueen kansalaisista, suomalaiset mukaan lukien, pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. EU nähdään hyvänä haasteena globaaleihin haasteisiin. Erityisesti odotetaan, että tehtäisiin enemmän toimia terrorismin, työttömyyden, ympäristön ja veropetosten aloilla.

Huonona asiana EU-jäsenyyttä pitää 11 % suomalaisista. Jäsenyyteen neutraalisti suhtautuu 31 % prosenttia vastaajista.

Terrorismi huolettaa

80% suomalaisista toivoo EU:n osallistuvan enemmän kamppailuun terrorismia vastaan. Työttömyyden torjuntaan haluaa puuttua 80 %, ympäristönsuojeluun 74% ja veropetosten torjuntaan 77 %.

84% eurooppalaisista kokee, että epätasa-arvoisuus eri sosiaalisten luokkien välillä on tärkeä asia. Kolmannes kaikista vastaajista, mutta vain 15 % suomalaisista vastaajista, uskoo että talouskriisi jatkuu vielä monta vuotta.

Eurobarometriin haastateltiin 27 901 EU:n kansalaista. Tutkimus toteutettiin 18.–17.maaliskuuta kaikissa EU-maissa.

Teksti ja kuva: Riitta Kemppainen-Koivisto