Lappilainen Kelkkalehti; MOKEMA-Moottorikelkkailun kehittämishanke

Moottorikelkkailun kehittämishanke – Selkeyttä sääntöihin ja reitteihin

Kehitettävää riittää

Suomalainen moottorikelkkailu pohjautuu hieman sekavaan järjestelmään. Tässä järjestelmässä pääpaino on urilla sekä reiteillä. Osa kelkkailuun käytettävistä väylistä on virallisia reittejä, toiset uria. Toisia pitää yllä kunnat, toisia paikalliset kerhot. Vyyhtiä on lähdetty selvittämään MOKEMA-hankkeen voimin, jonka tarkoituksena on selkiyttää alan käytäntöjä ja toimintatapoja.

Maastoliikennelain uudistamisesta on puhuttu jo vuosia. Sen valmistelu on kuitenkin edennyt melko verkkaisesti. Kun katsoo uutisia, ymmärtää, että lainsäätäjillä riittää muutakin puuhaa. Tästä johtuen alan villit käytännöt ovat yhä voimissaan. Tämä on johtanut sekavaan tilanteeseen. Urat rappeutuvat ja uusia kelkkareittejä ei kehitetä. Kelkkailussa on käynnissä myös rakenteellinen muutos ja laji muuttaa muotoaan jatkuvasti.

Alan laaja toimijakenttä ja monimutkaiset käytännöt pyritään yhtenäistämään tulevaisuudessa. Koordinointia varten kehitetty MOKEMA-hanke tulee kaipaamaan myös sinun mielipidettäsi. Hankkeen projektipäällikkö Paavo Hellstedt kertoo seuraavassa hankkeen taustoista ja tavoitteista.

Reitti vai ura

Suomessa moottorikelkkailu on mutkikasta hommaa – eikä tässä tarkoiteta väylällä olevia mutkia, vaikka niitäkin riittää tässä maassa. Kun kelkkailija lähtee ajamaan, tulisi hänen tietää missä mennään. Saattaa olla, että viaton kelkkailija on ajamassa jopa luvatta tietämättään. Meillä on reittejä ja uria, joista jälkimmäiset ovat osaksi maksullisia. Tavallinen kelkkailija, varsinkin jos hän tulee paikkakunnan ulkopuolelta, ei voi kovin helposti tietää missä ajetaan. Reitillä pitää olla ajokortti, jota uralla ei tarvita – siihen riittää 15 vuoden ikä. Tosin lainsäädäntö on sen verran mutkikas, että jos ura menee yleisen tien yli, tulee ylittäjällä olla se mainittu ajokortti! Hankalaa, eikö? Muun muassa tätä sotkua selvittämään on viime keväänä lähtölaukauksen saanut ympäristöministeriön ja maa-ja metsätalousministeriön rahoituksella eteenpäin menevä hanke, MOKEMA, eli moottorikelkkailun kehittäminen osana kestävää luontomatkailua.

Kestävää luontomatkailua

MOKEMA-hanke tähtää nykyistä selkeämpään ja turvallisempaan moottorikelkkailuun. Tavoitteena on kehittää moottorikelkkailua siten, että se tukee kestävää luontomatkailua. Kehityshanke luo suunnitelmat kelkkailun hallittuun ohjaamiseen väylästöillä, jossa käyttäjät voivat turvallisesti ja selkeiden ohjeiden mukaisesti nauttia luonnosta ja lumisista maisemista. Hanke alkoi 4/2017 ja loppuu vuoden 2018 lopussa.

MOKEMA-hanke on valtakunnallinen hanke, jonka pääpaino on Suomen lumisimmilla alueilla, Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa. Eri sidosryhmiä otetaan mukaan osallistuvaan suunnitteluun, josta saatua tietoa tullaan käyttämään moottorikelkkailun edellytysten kehittämiseen. Hanke koostuu kuudesta eri tavoitteesta.

Tavoitteena toimiva kokonaisuus

Hankkeella on monia asioita selvitettävänään. Ensin tutkitaan nykyistä väylästöä ja sen toimivuutta. Tarkoituksena on pohtia miten nykyväylästöä voitaisiin kehittää siten, että siitä tulisi toimiva kokonaisuus. Keskeisimpiä asioita toimivalla väylästöllä on tietenkin sujuva pääsy keskeisten asutuskeskusten ja matkailukeskusten läheisyyteen niin, että väyläverkko olisi mahdollisimman kattava. Kelkkailun sujuvuutta parantaa huomattavasti se, että ajoväylien varrella olisi mahdollisuus laillisesti pääsy paikoille, missä voi tankata – niin kelkan kuin ajajankin.

Väyläverkon kattavuus edistää myös matkailuelinkeinoa. Yrittäjät voivat viedä turvallisin mielin asiakkaat hyvin hoidetuille paikoille ajamaan safareille. Kattava verkosto ja uudet moottorikelkkailuun pohjautuvat matkailutuotteet antavat hyvän pohjan kestävälle alueelliselle ja valtakunnalliselle matkailulle. Matkailutoimijoiden toiveiden huomioonottaminen on hankkeen toinen pääkohdista.

Tasaisuutta kunnossapitoon

Moottorikelkkahanke tekee myös yhteistyötä reittiturvallisuushankkeen kanssa. Tärkeää on, että väylämerkinnät ja opasteet olisivat moottorikelkkailijoille yhteneväiset koko maassa. Lisäksi paikkatietokantoja pyritään selkeyttämään ja yhdistämään. Hankkeen eräs tavoite onkin saada toimiva paikkatietoympäristö moottorikelkkailijoille käyttöön.

Tällä hetkellä reittien ja etenkin uraston ylläpito vaihtelee huomattavasti eri puolilla Suomea. Monissa paikoissa, joissa kartalle on selvästi merkitty ura voi maastossa tilanne olla se, ettei vesakon kasvamisen vuoksi ns. urasta pysty ajamaan mitenkään. Tai se ura voi jopa hävitä tyystin. Näin on joissain paikoissa etenkin kuntien rajoilla. On kaikkien etu, että kelkkailijat pääsevät turvallisesti ja hyvissä olosuhteissa kulkemaan, vaikka eteläisestä Suomesta pohjoisimpaan Lappiin asti. MOKEMA-hankkeen yksi tärkeimmistä kysymyksistä on selvittää, miten voitaisiin ylläpitää kohtuullisella laadulla moottorikelkkaväylästö ilman, että kustannukset kaatuvat liikaa esimerkiksi kunnille – kuten tällä hetkellä monissa paikoissa on tilanne.

Moottorikelkkailu on urheilullinen ulkoilmaharrastus, ainakin suurimmalle osalle käyttäjistä. MOKEMA-hankkeen tavoitteena on tehdä siitä vielä nautinnollisempaa, selkeämpää ja turvallisempaa.

MOKEMA-hanke on kiinnostunut myös sinun mielipiteestä moottorikelkkailun kehittämiseksi. Käy vastaamassa kyselyyn nettisivuillamme http://www.metsa.fi/mokema ja voimme yhdessä parantaa kelkkailun olosuhteita.

Projektipäällikkö Paavo Hellstedt, [email protected]
Projektisuunnittelija Tuija Makkonen, [email protected]

Pääset lukemaan Lappilaisen ja Kelkkalehden maksutta täältä