Salla – kaukana kaikesta, lähellä sinua

Talous- ja kehittämisjohtaja Kirsi Kangas esittelee hyvinvointikyselyn tuloksia. Kuva: Sallan kunta

Sallan kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden kuntastrategian joulukuussa 2017. Strategiassa on kolme painopistettä ja tavoitetta vuodelle 2018. Kunnan elinvoiman takeena on laadukkaasti järjestetyt ja tuotetut hyvinvointipalvelut.  Lisäksi tarkoituksena on luoda kuntalaisten joustavan osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistava toimintamalli. Strategian kolmas painopiste kertoo kansainvälisen Sallan elinvoiman perustuvan luontoon ja luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Vuonna 2017 kuntalaisille järjestettiin hyvinvointikysely. Hyvinvointikyselyn tulokset otettiin vahvasti huomioon vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. Esimerkiksi leikkikenttiin haluttiin panostaa budjetoimalla varoja Sallatunturin ja kirkonkylän lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen. Verkostomainen yhteistyö on läpileikkaava toimintatapa kaikissa kunnan toiminnoissa. Kunta jatkaa hyvinvointikyselyn järjestämistä, kylätapahtumia, yhteisiä tilaisuuksia ja tekemistä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa. Kylärahan aktivointiosa takaa osaltaan kylien osallistumista. Verkostomainen toimintatapa työllisyyden edistämisessä tarkoittaa, että yritetään löytää uusia työllistymisen mahdollisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin ja kunnan kanssa.

Osallisuuden edistämiseksi toteutetaan asiakasraateja, asiakas- ja palvelukyselyitä sekä solmitaan uusia kumppanuussopimuksia kolmannen sektorin kanssa. Digitalisaation ja muiden toimenpiteiden avulla kehitetään palveluiden laatua ja saavutettavuutta. Tällä tavalla pyritään vahvistamaan kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemuksia sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kunnan palvelut pyritään järjestämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

(Toim. huom.) Pääset lukemaan Lappilaisen täältä. Ei maksa mitään, eikä tarvitse kirjautua mihinkään, eikä jahdata sinun evästeiden perään 🙂 . Jos luet kännykällä, lataamalla ISSUU sovelluksen lukeminen onnistuu sujuvammin.