Hyvää mieltä tekemällä

Marraskuun viimeisellä viikolla vietetään valtakunnallista vapaaehtoistyönviikkoa. Viikon aikana eri puolella Suomea vapaaehtoistyö on esillä tapahtumissa ja tempauksissa. Rovaniemellä perusturvalautakunta päätyi yhdessä järjestöjen kanssa haastamaan valtuutetut tutustumaan vapaaehtoistyöhön eri puolelle Rovaniemeä. Haaste vapaaehtoistyön tekemiseen jätettiin valtuutetuille ma 7.11. pidetyn talousarviovaltuuston kokouksen yhteydessä. Valtuutetut valitsevat järjestöjen nimeämistä vapaaehtoistyöntehtävistä itseään kiinnostavia tehtäviä ja paikkoja.

Vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli yhteiskunnassamme. Pelkästään sosiaali- ja terveysalan järjestöissä tehdään vuosittain 23 000 henkilötyövuotta vapaaehtoistyötä. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tekemän tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyön arvo nousee kuusinkertaiseksi siihen sijoitettuun summaan verrattuna. Vapaaehtoistyön merkitys on kuitenkin suurempi kuin sen rahana mitattava arvo. Motiiveja ei ohjaa raha vaan halu auttaa, tehdä hyvää ja kuulua yhteisöön.

Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan ole kulutonta. Kustannuksia aiheuttavat mm. vapaaehtoistyön suunnittelu, kehittäminen, vapaaehtoisten rekrytointi, kouluttaminen, ohjaaminen ja palkitseminen eli vapaaehtoistyön johtaminen ja organisointi sekä vapaaehtoistyöntekijöille maksettavat matka- ja muut kulukorvaukset.

Miltä elämä näyttää vapaaehtoisen silmin?

Valtuutettujen jalkautuminen järjestöjen arkeen antaa vapaaehtoisille itselleen mahdollisuuden kertoa päättäjille kokemuksiaan ihmisten kohtaamisesta arjen eri tilanteissa. Samalla valtuutetut pääsevät kurkistamaan monipuoliseen järjestötoimintaan ja sen toimijoihin. Vapaaehtoistyön paikkoja valtuutetuilla on mistä valita. Voi käydä tutustumassa eri- ikäisille suunnattuun ryhmätoimintaan, piipahtaa joulupuurotapahtumassa, voi lukea äänilehteä, vierailla lasten discossa, käydä suomen kielen ryhmätoimintaan tutustumassa tai seuraamassa koulujen ylimääräruuan jakoa.

Hyvää elämää rakennetaan yhdessä
Tuula Mäntymäki, perusturvalautakunnan pj
Suvimaria Saarenpää. Rovaniemen Neuvokas tj