Alle 30-vuotiaiden hyvinvointia tuetaan Lapissa

Meeri Linna (oik) ja Pia Nikkinen pohtivat Lapin nuorten palveluita yhdessä nuorisovaltuutettujen Eelis Vähäkankaan ja Kaisa Alaräisäsen kanssa Rovaniemellä pidetyssä seminaarissa. Kuva: Humak

Muonio, Savukoski, Enontekiö ja Ylitornio ovat kuntia, joissa tarjotaan alle 30-vuotiaille monenlaista tukea. Tätä varten MOP-hankkeessa vahvistetaan työntekijöitä, jotka neuvovat nuoria kohti opintoja ja työelämää ja auttavat muissakin nuoren elämän pulmissa.

Tärkeintä on toisilta oppiminen; se mikä toimii toisessa kunnassa, voi toimia meilläkin. Tätä periaatetta noudatetaan, kun nuorten parissa työtä tekevät tapaavat seminaareissa ja pitävät yhteyttä verkkopalavereissa.

Toisen asteen opinnot pakottavat muuttamaan kaupunkeihin

Toisen asteen koulutus keskittyy Lapissa Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle. Kun nuoriso muuttaa pienestä kunnasta kaupunkiin, halutaan lähtökunnissa varmistaa, että asuminen ja elämä vieraalla paikkakunnalla onnistuu.

Yhteistyö vastaanottavien oppilaitosten kanssa on silloin tärkeää. Tapahtumissa on ammatillisia opinto-ohjaajia ja asuntolaohjaajia silloin, kun koolle on kutsuttu 9-luokkalaia vanhempineen. Näissä tapaamisissa nuoret ja vanhemmat saavat tietoa jo ennakkoon esimerkiksi asuntolassa asumisesta ja vapaa-aikatoiminnoista uudella opiskelupaikkakunnalla.

Koulukiusaaminen, päihteet ja liikennekäyttäytyminen puhuttavat

Nuorten parissa työtä tekevien huolia ovat koulukiusaaminen, nuorten päihteiden käyttö ja liikenneturvallisuuteen/ -käyttäytymiseen liittyvät haasteet. Vastuuta halutaan antaa nuorille itselleen, ja yksi tapa on nuorisovaltuustojen perustaminen. Nuorille kesätyöläisille on pidetty ohjauksellinen päivä työelämään, opiskeluun ja ylipäätään tulevaisuuteen liittyen. Savukoskella perustettiin nuorten monialainen ohjaus- ja palveluverkosto, sillä aiemmin ei tätä lakisääteistä verkostoa ole ollut.

Lapissa osa nuorista haluaa jäädä asumaan omalle paikkakunnalleen ja saamaan toimeentuloa perinteisistä elinkeinoista. Toiset taas tahtovat valita toisin ja hakevat mahdollisuutensa muista asioista ja siirtyvät asumaan muualle.

– Yleensä nuori tarvitsee tähän tukea ja aikuisten on tuo tuki varmistettava. Tämä on kehittämishankkeen työtä ja näistä lähtökohdista tätä työtä on myös hyvä jatkaa, vahvistavat MOP-hanketta luotsaavat Jaana Karjalainen ja Regina Pesonen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta.

Teksti: Riitta Kemppainen-Koivisto