Apua ajanhallintaan

Valmennusten avulla päästään lisäämään työhyvinvointia ja hallitsemaan kiireistä työtä. Kuva: Lapin matkailuopisto

Työ matkailu- ja palvelualan yrityksessä on täynnä aikavar­kaita, joiden tunnistaminen voi olla vaikeaa. Priorisointi on haastavaa, kun juoksevia asioita tulee eteen solkenaan. Työhy­vinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta ajanhallinnan taidot ohjaavat tekemään oikei­ta valintoja päivittäin ja auttavat jaksamaan kiireen keskellä.

Rovaniemen koulutuskun­tayhtymän Polut pohjoisen kasvuun –hanke tukee lappi­laisia matkailu- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksiä työhy­vinvoinnin ja tuottavuuden pa­rantamiseksi. Tarjolla on mm. ajanhallinnan valmennuksia.

Lisätietoa valmennuksista sekä muista työelämän kehittä­mispalveluista: www.edulappi. fi/polutpohjoisenkasvuun

Lappilainen lehden pääset lukemaan maksutta täältä